První výzvy z Národního plánu obnovy již v říjnu 2021

nová výzva

Rada ministrů financí EU (ECOFIN) a Rada EU schválila český Národní plán obnovy (NPO), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktuální konsolidované znění NPO je k dispozici na webu https://www.planobnovycr.cz/o-planu. Ministerstvo průmyslu a obchodu je garantem podpor pro podnikatelský sektor a v říjnu 2021 plánuje vyhlášení prvních výzev z následujících oblastí: digitální infrastruktura, digitální podnik, čistá mobilita, cirkulární ekonomika, recyklace, průmyslové vody, fotovoltaiky a další. Bližší parametry výzev budou zveřejněny na webu www.mpo.cz po jejich projednání Řídícím výborem NPO dne 11. října.