Přejít k hlavnímu obsahu
nová výzva

ŘO OP TAK vyhlásí v březnu a dubnu další výzvy

Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) plánuje v březnu a dubnu vyhlásit následující výzvy:

27. 3. 2023 Poradenství – výzva I. se zaměřením na podporu podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím nákupu poradenských služeb;

30. 3. 2023 Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I. k podpoře zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím režimu de minimis.

Další dvě výzvy zaměřené na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a rozvoj podnikání v oblasti nízkouhlíkového hospodářství: ŘO vyhlásí v dubnu. Jedná se o výzvy Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. a Spolupráce škol a firem – výzva I. Více informací najdete na webu MPO.