Schválení dokumentů v 9. korespondenčním hlasování RSK JK