Spuštěna výzva IROP pro zdravotnické záchranné služby

nová výzva

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 13 pro přechodové regiony pro Integrovaný záchranný systém, konkrétně pro zdravotnické záchranné služby (SC 2.1). Alokace ve výši 932 mil. Kč je určena mimo jiné na pořízení specializované techniky, snížení energetické závislosti na externím zásobování výjezdových základen, vybudování specializovaných pracovišť nebo vzdělávacích středisek. Žádosti o podporu je nutné podat nejpozději 30. 6. 2025. Text výzvy a veškeré dokumenty jsou k dispozici na webu IROP. Přehled aktuálně otevřených výzev nejen v IROP najdete také na našich webových stránkách.