Zpravodaje a publikace

Jak na udržitelné obce

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo přehlednou publikaci Jak na udržitelné obce. Obce tak získají obsáhlý návod k práci s cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) na lokální úrovni, včetně procesu lokalizace SDGs. Součástí jsou ukázky konkrétních projektů a řešení, které mohou významně pomoci v udržitelném rozvoji. Publikace je určena nejen pro obce a města, ale i pro další aktéry, organizace a jednotlivce, kteří se aktivně angažují v rozvoji své obce.

Subscribe to Zpravodaje a publikace