Vyhlášena výzva na podporu cestovního ruchu v regionech

Národní dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro podprogram: Marketingové aktivity v cestovním ruchu (117D722). Žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 je možné předkládat od 7. 7. 2021 do 17. 9. 2021. Oprávněné žadatele a další podmínky výzvy specifikuje dokument Zásady pro žadatele, který spolu s výzvou naleznete na webu ministerstva pod tímto odkazem.