Vyhlášena výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér

NDT

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 10. 9. 2021 vyhlásilo 2. výzvu do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér. Alokace činí téměř 120 miliónů korun a žádosti o podporu je možné předkládat do 15. října 2021 do 12:00 hodin. Podpora bude směřovat do odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu, výstavba osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jimi nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu a maximálně 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu. Text výzvy a podmínky poskytnutí dotace jsou uveřejněny na webu ministerstva.