Vyhlášeny výzvy na podporu rozvoje regionů 2022

Výzva

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Více informací naleznete zde.