Výzva č. 2/2022: Ochrana ozonové vrstvy a klimatického systému

NDT

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu z Národního programu Životní prostředíVýzva č. 2/2022: Ochrana ozonové vrstvy a klimatického systému bude spuštěna dne 11. 4. 2022 v 10:00 hodin.

Podporované aktivity: 

2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů (sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru), 2.2.B Následné zneškodnění látek poškozující ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů (navazující na aktivitu 2.2.A), 2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země

Více informací a text výzvy najdete na webu Státního fondu životního prostředí pod tímto odkazem.