Změna harmonogramu výzev v OP ŽP

nová výzva

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 20142020 plánuje vyhlášení nové výzvy pro Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu. Příjem žádostí do výzvy č. 158 bude zahájen 20. 9. 2021. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici pod tímto odkazem.