Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“

Řídící orgán IROP ke dni 20. 5. 2019 aktualizoval 78. výzvu "Energetické úspory v bytových domech III".

Změny ve výzvě:

  • úprava rovnice výpočtu hodnoty indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů pro stav před projektem;
  • ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2020 ve 14:00 hodin;
  • ukončení realizace projektu u žádostí o podporu projektu podaných do 20. 5. 2019 je stanoveno na 30. 6. 2023.

Více informací naleznete na tomto odkazu: výzva č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III“.