Aplikace pro obce a města

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vytvořilo a provozuje webovou aplikaci pro obce a města www.obcepro.cz, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Přístupové údaje jsou jedinečné a unikátní pouze pro danou obec a uživatelům je na základě žádosti poskytne MMR.

Aplikace obsahuje e-learningový komplexní a strukturovaný vzdělávací kurz zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností představitelů a pracovníků obcí ve vztahu k tvorbě programu rozvoje obce a k souvisejícím procesům a Metodiku tvorby Programu rozvoje obce. Aplikace provede zpracovatele procesem tvorby dokumentu, zahrnuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám. Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí. Obcím se schváleným PRO pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu nové pokročilé funkce.

Více informací o přihlášení do aplikace a o jejím použití je k dispozici na www.obcepro.cz.