Činnost Horské služby je řádně zajištěna. Panika kolem financování není na místě

V Horské službě ČR, o.p.s. vzrostly platy. MMR počítá stejně jako u všech svých organizací s úsporami ve výši zhruba 10 %. Navíc ty se v žádném případě nedotknou investic do vybavení, dopravních prostředků, obnovy radiosítě či záchranných stanic Horské služby, a to včetně nákupů pozemků. MMR má v případě potřeby další zdroje pro Horskou službu. Více by se mohly zapojit také kraje. Více informací naleznete zde: https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Cinnost-Horske-sluzby-je-radne-zajistena-Panika-k.