Integrovaný regionální operační program bude pokračovat i v letech 2021-2027

Dnes byla v Akademii veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky zahájena Roadshow IROP. Jejím cílem je představit nejen změny a novinky v IROP pro období 2021-2027, ale také nastavení a zaměření Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2021-2027. Roadshow IROP postupně navštíví během podzimu 2019 a jara 2020 všechna krajská města. Podrobnější informace naleznete zde: https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Integrovany-regionalni-operacni-program-bude-pokra.