Integrovaný regionální operační program

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách IROP.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev IROP pro období 2021–2027

Plánované výzvy IROP pro období 20212027

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027 (přechodové regiony a celá ČR):

SC 1.1: Výzva č. 5 Kybernetická bezpečnost (ČR), ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 8. 2022

SC 1.1: Výzva č. 9 eGovernment (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2023

SC 1.1: Výzva č. 11 eGovernment (ČR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 8. 2023

SC 2.1: Výzva č. 13 Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2025

SC 4.2: Výzva č. 15 Sociální služby (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 3. 8. 2023

SC 4.4: Výzva č. 16 Knihovny (ITI – MRR, PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 2.1: Výzva č. 18 Integrovaný záchranný systém PČR a HZS ČR (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2025

SC 2.1: Výzva č. 19 Integrovaný záchranný systém (ČR), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2025 

SC 4.1: Výzva č. 20 Mateřské školy (ITI – PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 3.1: Výzva č. 22 Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 8. 2025

SC 4.2: Výzva č. 26 Sociální bydlení (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 8. 2023

SC 6.1: Výzva č. 28 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 8. 2023

SC 1.1: Výzva č. 29 eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI  PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 4.2: Výzva č. 30 Sociální služby (ITI  PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 4.3: Výzva č. 32 Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2023 

SC 4.4: Výzva č. 34 Muzea (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 4. 2023

SC 6.1: Výzva č. 36 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 9. 2023

SC 4.1: Výzva č. 37 Základní školy (ITI – PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 4.2: Výzva č. 38 Sociální bydlení (ITI  PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 6.1: Výzva č. 39 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (ITI), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 6.1: Výzva č. 41 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 6. 10. 2023

SC 4.1: Výzva č. 43 Střední školy (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2025

SC 5.1: Výzva č. 49 Sociální služby (CLLD), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 4.4: Výzva č. 50 Muzea (ITI – PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 6.1: Výzva č. 53 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (ITI – PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 6.1: Výzva č. 55 Telematika pro veřejnou dopravu (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2023

SC 5.1: Výzva č. 60 Doprava (CLLD), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 2.2: Výzva č. 64. Zelená infrastruktura, ukončení příjmu žádostí o podporu 10. 6. 2024

SC 6.1: Výzva č. 66 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (ITI – PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 6.1: Výzva č. 67 Telematika pro veřejnou dopravu (ITI – PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2027

SC 4.3: Výzva č. 72 Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2025

SC 1.1: Výzva č. 76 Standardizace územních plánů (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 1. 2023


Ukončené výzvy v období 2021–2027 (přechodové regiony):

SC 4.4: Výzva č. 2 Knihovny (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 2. 2. 2023

SC 1.1: Výzva č. 4 Kybernetická bezpečnost (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2023 – vyčerpání alokace, výzva ukončena 30. 9. 2022

SC 4.1: Výzva č. 7 Mateřské školy (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 26. 9. 2022

SC 4.1: Výzva č. 24 Základní školy (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 22. 3. 2023 – přetížení MS2021+, výzva ukončena 4. 11. 2022

SC 4.1: Výzva č. 112 Základní školy II. (PR), ukončení příjmu žádostí o podporu 2. 1. 2023


Otevřené výzvy IROP v období 2014–2020:

SC 6.1: Výzva č. 103 Technická pomoc – REACT-EU, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2023

SC 8.1: Výzva č. 105 Podpora ubytování uprchlíků z Ukrajiny, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 4. 2023