Operační program Doprava

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách OPD3.

Harmonogram

Harmonogram výzev OPD3 pro období 2021–2027

 

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy:

Výzva č. 1 Železniční infrastruktura TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2029

Výzva č. 2 Železniční infrastruktura mimo TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2029

Výzva č. 3 Silniční infrastruktura TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2029

Výzva č. 4 Silniční infrastruktura mimo TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2029

Výzva č. 7 ITS ve městech, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2024

Výzva č. 8 ITS na dálnicích a silnicích I. třídy, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2025

Výzva č. 9 Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2024

Výzva č. 10 Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2024


Ukončené výzvy:

Výzva č. 11 Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 4. 2023

Výzva č. 6 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 1. 2023