Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách OP TAK.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev OP TAK pro období 2021–2027

 

 

 

Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027:

SC 4.2: Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I, ukončení příjmu žádosti o podporu 13. 12. 2024

SC 4.2: Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I, ukončení příjmu žádosti o podporu 13. 12. 2024

SC 1.1: Aplikace – Speciální výzva, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2023

SC 1.2: Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 2. 11. 2023

SC 4.2: Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 1. 2. 2024, předčasné ukončení k 31. 8. 2023 z důvodu změn GBER

SC 1.1: Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2023

SC 4.1: Úspory energie – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2023, předčasné ukončení k 31. 8. 2023 z důvodu změn GBER

SC 1.1: Inovační vouchery  výzva II, ukončení příjmu žádostí o podporu 1. 2. 2024

SC 2.1: Poradenství – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 4. 9. 2023

SC 4.3: Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 25. 1. 2024

SC 2.1: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2024

SC 2.1: Spolupráce škol a firem – výzva I., ukončení příjmu žádostí, ukončení 29. 12. 2023

SC 1.1: Potenciál – výzva I, ukončení příjmu žádostí 25. 9. 2023

SC 2.1: Marketing – výzva I ,ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 10. 2023

SC 1.1: Služby infrastruktury – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 1. 2024


Ukončené výzvy:

SC 1.1: Inovace – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2022

SC 1.1: Aplikace – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2023

SC 1.1: Proof of Concept – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2022, výzva prodloužena do 30. 12. 2022

SC 1.1: Spolupráce – klastry – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 21. 4. 2023

SC 1.1: Technologické platformy – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 4. 2023

SC 1.1: Partnerství znalostního transferu – výzva I, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 4. 2023