Operační program Zaměstnanost plus

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách OP Z+.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev OP Z+ pro období 2021–2027

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.3: Výzva č. 1 Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2022

SC 1.4: Výzva č. 2 Rozvoj institucí a služeb trhu práce, ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 2. 2028

SC 2.1: Výzva č. 3 Zajištění dostupnosti sociálních služeb, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 10. 2026

SC 2.2: Výzva č. 4 Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování, ukončení příjmu žádostí o podporu 11. 8. 2025

SC 2.2: Výzva č. 5 Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost, ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 6. 2023

SC 2.1: Výzva č. 7 Podpora sociálního bydlení (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 5. 2023

SC 2.1: Výzva č. 8 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 12. 2022

SC 2.1: Výzva č. 9 Podpora sociální práce (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 21. 4. 2023

SC 1.2: Výzva č. 12 Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 3. 8. 2023

SC 2.2: Výzva č. 14 Podpora pečujících osob a sdílené péče (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 8. 11. 2022

SC 2.2: Výzva č. 17 Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 8. 12. 2023

SC 2.1: Výzva č. 18 Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 8. 12. 2023

SC 1.1: Výzva č. 19 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce, ukončení příjmu žádostí o podporu 21. 11. 2022

SC 1.2: Výzva č. 20 Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2022

SC 3.1: Výzva č. 21 Inkubační fáze vývoje řešení (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 7. 2. 2023

SC 3.1: Výzva č. 22 Inkubační fáze šíření (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 13. 2. 2023

SC 2.1: Výzva č. 24 Podpora sociálního podnikání (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 10. 2023

SC 2.2: Výzva č. 27 Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 6. 1. 2023

SC 2.1: Výzva č. 29 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 09. 2023

SC 2.1: Výzva č. 33 Integrované územní investice – sociální začleňování, ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 5. 2023


Ukončené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.2: Výzva č. 11 Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 10. 2022