PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Abeceda fondů EU 2021–2027

Praktická příručka „Abeceda fondů EU 2021-2027“ souhrnně představuje dotační programy financované Evropskou unií v období 20212027. Dozvíte se, jak fungují Evropské fondy v České republice, na jaké aktivity konkrétně lze žádat o dotaci nebo kam se obrátit pro radu.

CELOREPUBLIKOVÝ PRŮZKUM K VYUŽITÍ INTERNETU V DOMÁCNOSTI 2022

Zapojte se do třetího ročníku celorepublikového průzkumu k využití internetu v domácnosti v roce 2022. Dotazníkové šetření provádí poradenská společností Grant Thornton za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Dotazník je anonymní, obsahuje 20 otázek. Kromě základních otázek je průzkum zaměřen i na spokojenost s internetovým připojením v tuzemských domácnostech. Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 5 minut.

Webinář Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Dne 13. 5. 2022 proběhl webinář na téma Hospodářsky a sociálně ohrožená území. V Jihočeském kraji se jedná o správní obvody ORP Blatná, ORP Dačice, ORP Milevsko, ORP Soběslav a o území bývalého vojenského újezdu Polná na Šumavě. Prezentaci z webináře naleznete zde.

Národní plán obnovy – I. výzva k úsporám vody

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu z Národního plánu obnovy na podporu cirkulární ekonomiky – aktivita Úspora vody v průmyslu. Pro průmyslové podniky je připravena 1 miliarda korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Žádosti o podporu je možné podávat od 12. 5. 2022, výzva bude ukončena 30. 9. 2022.

Informační akce pro česká města a regiony - Mise EU

Technologické centrum AV ČR pořádá v květnu seminář, jehož cílem je usnadnit městům a regionům orientaci v problematice misí EU a představit možnosti, jak se do projektů zapojit. Více informací, program a registrační formulář naleznete zde

Seminář k dotačním příležitostem v období 2021–2027

Nestihli jste se přihlásit na prezenční seminář Dotace EU a programové období 2021-2027, který v Českých Budějovicích proběhne dne 11. dubna 2022? Ministerstvo pro místní rozvoj zve na online podobu semináře prostřednictvím aplikace MS Teams. Akce proběhne 24. května 2022 a 27. května 2022. Více informací a odkaz pro přihlášení naleznete zde.

IROP TOUR v Jihočeském kraji

Centrum pro regionální rozvoj pořádá na přelomu dubna a května sérii akcí s názvem IROP TOUR, na kterých představí aktuální informace k IROP 20212027. Semináře proběhnou v jihočeských městech v těchto termínech:

MPO zveřejnilo harmonogram výzev a záznam z akce

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo záznam z Konzultačního dne OP TAK a NPO. Zástupci ministerstva informovali přítomné o připravovaných výzvách z Národního plánu obnovy, o očekávaném schválení OP TAK ze strany EK v dubnu a o harmonogramu výzev pro rok 2022. 

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.