Absorpční kapacita projektů MAP pro období 2021–2027 v Jihočeském kraji

Plány vzdělávání

Nositelé Místních akční plánů vzdělávání (MAP) aktualizují Strategické rámce MAP pro a investiční priority v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Jednotná struktura tabulek s přehledem chystaných projektů nám umožňuje průběžně analyzovat absorpční kapacitu MAP v Jihočeském kraji.  Aktuálně investiční rámce obsahují téměř 2 100 projektových záměrů s celkovými výdaji přes 8 mld. Kč, které v průběhu let 2021–2027 žadatelé plánují zrealizovat. Projekty základních škol tvoří v MAP více než tři čtvrtiny celkových výdajů všech projektů.

Děkujeme našim nositelům MAP, že s námi spolupracují a využívají k vyplnění návod na našem webu, protože tím společně předcházíme vrácení dokumentů ze strany MŠMT k přepracování.

AbKap MAP2021-2027