IROP zveřejnil harmonogramy výzev na roky 2023 a 2024

Harmonogram

Řídicí orgán IROP zveřejnil aktualizaci Harmonogramu výzev IROP 2021-2027 na rok 2023 a Harmonogram výzev IROP 2021-2027 na rok 2024, oba jsou platné k 1. březnu 2023.

Změny spočívají v posunech vyhlášení výzev v návaznosti na chystanou revizi Metodického pokynu výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027 a v odsunutí některých výzev z důvodu složitého nastavování a zacílení, které musí být řádně projednáno s partnery na pracovních týmech. Vyhlášené výzvy a odkazy na harmonogram jsou k dispozici na také na webu RSK JK.