Ministerstvo zveřejnilo aktualizaci programového dokumentu OP JAK

2021–2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uveřejnilo aktualizovaný návrh programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Aktualizované znění již obsahuje údaje o finančních alokacích, kategorizaci intervencí a cílových hodnotách indikátorů. Programový dokument bude řídící orgán OP JAK dále aktualizovat o výstupy z neformálního dialogu s Evropskou komisí a případné vstupy z finální verze Dohody o partnerství či finální verze nařízení k fondům EU pro období 2021-2027. Následně bude OP JAK předložen vládě ČR ke schválení a poté Evropské komisi k zahájení oficiálního vyjednávání. Návrh programového dokumentu OP JAK je k dispozici zde, další informace o OP JAK naleznete na webu MŠMT pod tímto odkazem.

Přehled všech operačních programů a návrhů programových dokumentů je k dispozici na našem webu https://rsk.kraj-jihocesky.cz/cs/obdobi/programove-obdobi-2021-2027.