Nejčastější otázky k ISPZ

názor

Informační systém projektových záměrů (ISPZ) již využívají zástupci obcí a dalších subjektů v Jihočeském kraji k ukládání svých záměrů. Aktuálně evidujeme přes 1 100 záměrů. Do ISPZ je možné po přihlášení průběžně ukládat jakékoliv projektové záměry, které mají celkové plánované výdaje projektu vyšší než 10 000 Kč. Často se nás ptáte, jak může tento systém pomoci konkrétní obci nebo zda bude možné přes něj získat nějakou dotaci? O odpovědi jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj, které ISPZ spravuje:

Jak může tento systém pomoci konkrétní obci?

Prvním benefitem je nástroj, který máte k dispozici zdarma, ve kterém můžete průběžně evidovat a spravovat informace o svých projektových záměrech (PZ) ve struktuře a podobě, v jaké mohou být po vás požadovány nebo lepé řečeno, pokud budete mít své záměry v ISPZ, ušetříte si práci až po vás budou požadovány informace o projektových záměrech, jelikož většina požadovaných informací bude u projektového záměru již evidována. Úplně ideálním stavem ale bude, když po vás projektové záměry již nikdo nebude chtít, protože ISPZ bude náležitě naplněn aktuálními daty v dostatečné kvalitě. Druhý příklad přínosu je mnohem dlouhodobějšího charakteru. Tím, že zaevidujete PZ do ISPZ, deklarujete určitou potřebu a případně můžete určit i prioritní projekt, jehož realizace je pro vás zásadní. Na regionální i národní úrovni jsou tyto potřeby a priority podrobně analyzovány, data jsou důležitým vstupem pro tvorbu strategických dokumentů, ale především slouží i při tvorbě či úpravě dotačních titulů. Vyhlašované dotační tituly tak mohou mnohem více reflektovat aktuální potřeby území i avizované priority. Příkladem může být dotační titul MMR Podpora a rozvoj regionů.

Je, nebo bude možné přes něj získat nějakou dotaci?

Odpověď bohužel zní ne, přímo z ISPZ toto nelze. Toto ani nebylo cílem ISPZ. Systém je zaměřen na evidenci informací o projektových záměrech, nikoliv projektů samotných. Přesto ISPZ může velmi významně napomoci při výběru projektů k financování. Ze záměrů evidovaných v ISPZ budou vybírány projekty, jejichž příprava bude podpořena z komponenty 4.1 Národního plánu obnovy. ISPZ bude taktéž využit v případě získání „rychlých“ finančních zdrojů např. z EU, k výběru vhodných projektů k financování. Jednou ze zvažovaných variant je např. bonifikace projektů evidovaných v ISPZ.

Více informací ke sběrům projektových záměrů i k samotnému ISPZ najdete na webu RSK JK pod tímto odkazem.