Programové období 2021–2027

2021-2027Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zahájil v roce 2018 přípravu Dohody o partnerství (DoP) na období 2021–2027. Dohoda o partnerství je strategický dokument, který obsahuje základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro období 2021–2027. Aktuální verze návrhu Dohody o partnerství na období 2021-2027 byla dne 14. 10. 2020 předložena vládě pro informaci jako součást "Informace o přípravě dokumentů pro programové období 2021-2027".

Pro programové období 2021–2027 je pro ČR navržena celková alokace ve výši 21 mld. EUR. Informace k přípravě programového období 2021–2027 naleznete zde.

Vláda ČR schválila 4. února 2019 návrh operačních programů pro období 2021–2027 a jejich řídicí orgány. ČR zvolila pro přípravu operačních programů přístup „Evoluce místo revoluce“ a navrhla obdobné operační programy jako programovém období 2014–2020.

Přehled operačních programů 2021–2027:

Integrovaný regionální OP (IROP)

Integrovaný regionální operační program

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Programový dokument: PD IROP (aktuální verze k 18. 1. 2022); schválen usnesením vlády č. 955 ze dne 5. listopadu 2021

Cíle politiky: 1, 2, 3, 4, 5

Harmonogram výzev: informace o vyhlašování výzev

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Programový dokument: PD OP TAK (verze k září 2021), schválen usnesením vlády č. 859 ze dne 4. října 2021

Cíle politiky: 1, 2, 3

Harmonogram výzev: informace o vyhlašování výzev

OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Programový dokument: PD OP JAK (verze k 24. září 2021), schválen usnesením vlády č. 857 ze dne 4. října 2021

Cíle politiky: 1, 4

Harmonogram výzev: zde

OP Zaměstnanost plus (OP Z+)

OP Zaměstnanost plus (OP Z+)

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věc (MPSV):

Programový dokument: PD OP Z+ (verze k srpnu 2021), schválen usnesením vlády č. 856 ze dne 4. října 2021

Cíle politiky:  4

Harmonogram výzev: informace o vyhlašování výzev

OP Doprava (OP D)

OP Doprava (OP D)

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy (MD)

Programový dokument: návrh OP D (verze 1.0), schválen usnesením vlády č. 984 ze dne 5. listopadu 2021

Cíle politiky: 2, 3

Harmonogram výzev: 

OP Životní prostředí (OP ŽP)

OP Životní prostředí (OP ŽP)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Programový dokument: PD OP ŽP (verze k 27. září 2021), schválen usnesením vlády č. 855 ze dne 4. října 2021

Cíle politiky: 2

Harmonogram výzev: zde

OP Technická pomoc (OP TP)

OP Technická pomoc (OP TP)

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Programový dokument: PD OP TP (verze září 2021), schválen usnesením vlády č. 858 ze dne 4. října 2021

Cíle politiky: podpora vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU

Harmonogram výzev: 

OP Rybářství (OP R)

OP Rybářství (OP R)

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství (Mzem)

Programový dokument: PD OP R (verze leden 2022), schválen usnesením vlády č. 66 ze dne 2. února 2022

Cíle politiky: 2

Harmonogram výzev:

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Bavorsko

Řídící orgán: pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Programový dokument: návrh programového dokumentu (verze k 26. lednu 2022)

Cíle politiky: 1, 2, 4

Harmonogram výzev: 

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Rakousko

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Rakousko

Řídící orgán: pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Harmonogram výzev:

Programy přeshraniční spolupráce Interreg

Česko – Polsko

Česko – Sasko

Česko – Slovensko