Sbíráme projektové záměry pro cestovní ruch

Tip

Sběr probíhá na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a týká se projektů zacílených na oblast cestovního ruchu, kterou výrazně zasáhla pandemie Covid-19.

Své projektové záměry můžete do 31. 8. 2021 vkládat do databáze RSK JK prostřednictvím národního Informačního systému pro sběr projektových záměrů (ISPZ). Více informací naleznete zde