PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

MPO zveřejnilo harmonogram výzev a záznam z akce

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo záznam z Konzultačního dne OP TAK a NPO. Zástupci ministerstva informovali přítomné o připravovaných výzvách z Národního plánu obnovy, o očekávaném schválení OP TAK ze strany EK v dubnu a o harmonogramu výzev pro rok 2022. 

Konzultační den pro OP TAK a NPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vás zve na konzultace k možnostem financování z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy. Akce proběhne zdarma dne 7. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha, 112 49.

Webináře ke kotlíkovým dotacím a Nové zelené úsporám pokračují

Státní fond životního prostředí navazuje na předchozí úspěšné webináře. Další akce se zaměří na rekonstrukce a novostavby rodinných i bytových domů, na instalaci fotovoltaiky nebo finanční podporu výměny starých kotlů a topidel. Série webinářů se koná ve dnech od 3. do 10. března 2022 vždod 16:30 do 17:30. Více informací i link pro přihlášení najdete pod tímto odkazem.

Výzvu na revitalizaci brownfieldů plánuje MPO na přelom února/března 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje na přelomu února a března 2022 vyhlásit výzvu z Národního plánu obnovy, komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží. Výzva je určena pro revitalizaci brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů. Ministerstvo před vyhlášením výzvy mapuje situaci v obcích a krajích prostřednictvím dotazníkového šetření.

Pozvánka na Fórum udržitelného rozvoje 2022

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo pro místní rozvoj vás zvou na Fórum udržitelného rozvoje 2022, které se uskuteční online dne 3. 2. 2022 v čase od 13:30 do 17:30. Letošní ročník se zaměří na otázku společenské rezistence vůči vládním strategiím v oblasti udržitelnosti.

Hlavní závěry evaluací napříč fondy EU

Národní orgán pro koordinaci MMR shrnul hlavní výstupy evaluačních aktivit v oblasti fondů EU v České republice realizovaných v roce 2021. Přehledná publikace ve zjednodušené podobě uvádí zjištění a doporučení z 35 provedených evaluací napříč fondy EU od procesu hodnocení až po výsledkové evaluace a vyhodnocení integrovaných nástrojů. Shrnutí evaluací je k dispozici ve formátu pdf pod tímto odkazem.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.