PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Novinky v programu Nová zelená úsporám a v kotlíkových dotacích

Série webinářů Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP) představí novinky v kotlíkových dotacích, podporovaná opatření v bytových a rodinných domech a ukáže a poradí s podáním žádosti o podporu. Akce se konají od 30. listopadu do 8. prosince 2021 na platformě MS Teams a je nutné se na ně přihlásit. Více informací najdete na webu SFŽP.

Pozvánka na Výroční konferenci IROP

Řídící orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky představí veřejnosti IROP pro období 2021–2027. Výroční konference proběhne online v prostředí Lifesize dne 30. 11. 2021, uzávěrka přihlášek je již 26. 11. 2021. Pozvánka, program konference a přihlašovací formulář jsou k dispozici zde.

Finance na energetické úspory ve veřejných budovách

Nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí přináší prostředky snížení energetické náročnosti škol, nemocnic, úřadů a dalších veřejných budov. Celkem do oprav veřejných budov půjdou 3,2 miliardy korun z prostředků Národního plánu obnovy, o které zájemci budou žádat prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o podporu do výzvy č. 12/2021 Energetické úspory veřejných budov začne již 1. 12. 2021 v 10:00 hodin.

230 milionů Kč na rozvoj hygienických stanic a laboratoří testujících covid-19

Řídící orgán IROP vyhlásil výzvu z fondu REACT-EU na rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a laboratorních kapacit pro PCR testování. Žádosti o podporu do výzvy č. 102 „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II“ je možné předkládat od 11. 11. 2021 do 31. 3. 2022. Online seminář pro žadatele se uskuteční již 16. 11. 2021.

Ministerstvo zve zástupce obcí, DSO a MAS na semináře

Ministerstvo pro místní rozvoj zve zástupce obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin na dvě vzdělávací akce. Semináře proběhnou 23. 11. 2021 a 30. 11. 2021 a budou se věnovat například omezení reklamního smogu v obcích, péči o vesnické stavby a veřejný prostor, péči o dřeviny, tvorbě vizuálního stylu obce a přinesou také novinky z ministerstva.

Centrum slaví 25 let!

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v prosinci oslaví 25 let od svého vzniku. Za tu dobu přispělo k realizaci více než 25 000 projektů za více než 200 mld. Kč a vyvinulo se v moderní úřad poskytující na profesionální úrovni služby svým klientům a partnerům. Při této příležitosti připravili krátké video, které můžete shlédnout zde

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.