PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Novinky v programu Nová zelená úsporám a v kotlíkových dotacích

Série webinářů Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP) představí novinky v kotlíkových dotacích, podporovaná opatření v bytových a rodinných domech a ukáže a poradí s podáním žádosti o podporu. Akce se konají od 30. listopadu do 8. prosince 2021 na platformě MS Teams a je nutné se na ně přihlásit. Více informací najdete na webu SFŽP.

Pozvánka na Výroční konferenci IROP

Řídící orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky představí veřejnosti IROP pro období 2021–2027. Výroční konference proběhne online v prostředí Lifesize dne 30. 11. 2021, uzávěrka přihlášek je již 26. 11. 2021. Pozvánka, program konference a přihlašovací formulář jsou k dispozici zde.

Finance na energetické úspory ve veřejných budovách

Nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí přináší prostředky snížení energetické náročnosti škol, nemocnic, úřadů a dalších veřejných budov. Celkem do oprav veřejných budov půjdou 3,2 miliardy korun z prostředků Národního plánu obnovy, o které zájemci budou žádat prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o podporu do výzvy č. 12/2021 Energetické úspory veřejných budov začne již 1. 12. 2021 v 10:00 hodin.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.